🚚 GRATIS LEVERING voor online bestellingen vanaf 49 euro!

Persoonlijke gegevens

 

Beleid ten aanzien van persoonsgegevens.

Atlasformen zet zich in om het hoogste niveau van bescherming van uw persoonlijke gegevens te garanderen.
Dit beleid informeert u over hoe Atlasformen uw persoonlijke gegevens verwerkt.
In haar hoedanigheid van Processing Manager, verbindt Atlasformen, (een vereenvoudigd naamloze vennootschap met een kapitaal van € 1.659.866,00, geregistreerd bij de RCS in Parijs onder nummer 449 149 038, waarvan het hoofdkantoor zich bevindt op 87-89, Rue La Boétie - 75008 Parijs - Frankrijk, N ° BTW Intracommunautaire: FR47 449 149 038) zich ertoe de bepalingen van de wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 gewijzigd met betrekking tot informatica, tot bestanden en tot vrijheden ten aanzien van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens en Verordening (EU) nr. 2016/679 van 27 april 2016 vanaf de toepassing ervan op 25 mei 2018 te respecteren.

Waarom verwerkt Atlasformen uw gegevens?

Atlasformen verwerkt alleen persoonsgegevens voor specifieke, expliciete en legitieme doeleinden.

1- Juridische basis van de verwerkingen:
Aldus de gegevensbeschermingsvoorschriften, mag Atlasformen alleen de persoonlijke gegevens van haar klanten of gebruikers gebruiken als zij over een geldige wettelijke basis beschikt.
Atlasformen moet ervoor zorgen dat zij over één of meer van de volgende wettelijke grondslagen beschikt:
- de uitvoering van een contract (bijvoorbeeld om een bestelling te verwerken en uit te voeren of om een Atlasformen-account te beheren), of
- De uitvoering van een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld: het bewaren van facturen), of
- Wanneer dit in het rechtmatige belang van Atlasformen is of
- Wanneer de betrokkene persoon (Gebruiker / Klant) zijn/haar toestemming heeft gegeven.
Een "legitiem belang" mag de rechten en vrijheden van de betrokken personen niet schenden. Voorbeelden van legitieme belangen genoemd in de Europese verordening (GRPD) zijn fraudepreventie, direct marketing.

2- De juridische grondslagen van Atlasformen:
Atlasformen is verplicht om de volgende persoonlijke gegevens te verzamelen en te registreren volgens de voornoemde wettelijke grondslagen:


- Beheer van het klantaccount, winkelwagen en bestellingen:
De rechtsgrondslag is de uitvoering van het contract tussen de Klant en Atlasformen en het rechtmatige belang van Atlasformen.

- Beheer van betalingstransacties:
De rechtsgrondslag is de uitvoering van het contract tussen de Klant en Atlasformen.

- Beheer van leveringsoperaties:
De rechtsgrondslag is de uitvoering van het contract tussen de Klant en Atlasformen.

- Beheer van de klantrelatie, follow-up van bestellingen betreffende service na verkoop, retourzendingen en terugbetalingen:
De rechtsgrondslag is de uitvoering van het contract tussen de Klant en Atlasformen.

- Registratie van uitwisselingen tussen de klantendienst en de klant voor doeleinden van serviceverbetering:
De rechtsgrondslag is het rechtmatige belang van Atlasformen om de kwaliteit van de service te verbeteren.

- Bestrijding van fraude tijdens de betaling van de bestelling en het beheer van onbetaalde facturen na bestelling:
De rechtsgrondslag is de uitvoering van het contract tussen de Klant en Atlasformen en het rechtmatige belang van Atlasformen.

-Bewerkingen van statistieken, analyse, selectie en segmentatie van klanten om klantenkennis te verbeteren:
De rechtsgrondslag is de uitvoering van het contract tussen een Klant en Atlasformen en het rechtmatige belang van Atlasformen.

- De verzending van gerichte commerciële aanbiedingen per e-mail of via een ander medium;
De rechtsgrondslagen zijn de instemming van de betrokken persoon en het rechtmatige belang van de prospectiezendingen op papier

Het versturen van commerciële aanbiedingen op papier gebeurt omdat dit noodzakelijk is in het legitieme belang van Atlasformen om zijn producten te promoten bij zijn klanten of potentiële klanten en zo zijn commerciële activiteiten te ontwikkelen.

Als u een bestelling bij Atlasformen hebt geplaatst, ontvangt u per e-mail aanbiedingen voor producten die vergelijkbaar zijn met die welke u eerder hebt besteld, zonder dat u daarvoor toestemming hebt gegeven. U kunt ook aanbiedingen van onze geselecteerde partners per post ontvangen.

U kunt echter bezwaar maken tegen de ontvangst van dergelijke aanbiedingen onder de hieronder vermelde voorwaarden.

- De overdracht door Atlasformen van contactgegevens van zijn klanten aan partners, zodat deze commerciële prospectie per post kunnen uitvoeren:
Wanneer wij uw gegevens doorgeven aan onze partners (data brokers, duplicators of brandpartners), zodat zij u commerciële prospectie per post kunnen toesturen, doen wij dit omdat wij van mening zijn dat dit noodzakelijk is met het oog op de gerechtvaardigde belangen van Atlasformen, waarbij het gaat om het gerechtvaardigd belang om de contractuele verplichtingen na te komen waarmee hij akkoord is gegaan in het kader van de overeenkomsten met zijn partners.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens voor marketingdoeleinden of uw toestemming intrekken. Daartoe volstaat het dat u Atlasformen hierom verzoekt door te schrijven naar het hieronder vermelde postadres of via het contactformulier op onze website (rubriek "Contacteer ons" / Onderwerp: "Persoonlijke gegevens (DPO)").

- Aanwezigheidsfrequentie op de site www.atlasformen.nl:
De wettelijke basis is de toestemming van de Klant of de Gebruiker.

- Organisatie van wedstrijd- en reclamespellen:
De wettelijke basis is het rechtmatige belang van Atlasformen.

- Informatie delen met zakenpartners:
De rechtsgrondslag is de uitvoering van het contract tussen de Klant en Atlasformen en de toestemming van de Klant (voor transacties voor prospectiedoeleinden).

- De opslag van de vereiste gegevens en beheer de verzoeken om gegevensaanvragen van de bevoegde autoriteiten:
De wettelijke basis is de uitvoering van een wettelijke vereiste.

Welke gegevens worden verwerkt?
Persoonlijke gegevens die direct of indirect over u kunnen worden ingezameld, zijn onder andere:
- Identificatiegegevens: naam, voornaam, identificatie;
- Persoonlijke kenmerken: geboortedatum; nationaliteit;
- Contactgegevens: postadres, e-mail, telefoonnummer;
- Economische gegevens: betaalmiddelen, betalingsgeschiedenis;
- Verbindingsgegevens, gebruik van de diensten en interactie: logboeken van verbinding en van gebruik,
- Profielen en scores voor klantensegmentatie.

Wie zijn de ontvangers van uw gegevens?
Uw gegevens worden doorgegeven aan partners van Atlasformen die de gegevens namens hen kunnen verwerken.

De ontvangers van de gegevens zijn:
· Zakelijke partners en met name marketing- en reclamecontrole

Atlasformen maakt ook gebruik van onderaannemers, met name voor de volgende operaties:
· Beveiligde betaling op de website www.atlasformen.nl;
· De bestrijding van fraude en de invordering van onbetaalde rekeningen;
· De verzending van uw bestellingen;
· Het beheer van telefoongesprekken, hun mogelijke registraties en het versturen van post;
· Personalisatie van de inhoud van de website www.atlasformen.nl.

Om ons Trusted Shops-keurmerk, de eventueel verzamelde beoordelingen en het productaanbod van Trusted Shops na een bestelling te kunnen tonen, is op deze website de Trusted Shops Trustbadge geïntegreerd.
Na afweging van onze verschillende belangen, beschermt dit de legitieme heersende belangen voor optimale marketing van ons aanbod. De Trustbadge en de daarmee geadverteerde diensten zijn een product van TRUSTED SHOPS GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Keulen, Duitsland. Wanneer een Trustbadge wordt opgevraagd slaat de webserver automatisch een zogenaamde server-logfile op waarin uw verzoek met bijvoorbeeld uw IP-adres, de datum en tijd van het verzoek, de verzonden hoeveelheid gegevens en de naam van uw internetprovider (toegangsgegevens) wordt gedocumenteerd. Deze toegangsgegevens worden niet verwerkt en uiterlijk 7 dagen na uw laatste bezoek aan de pagina automatisch overschreven. Andere persoonsgerelateerde gegevens worden uitsluitend aan Trusted Shops doorgegeven wanneer u na het plaatsen van een bestelling ervoor kiest om de Trusted Shops-producten te gebruiken of al bent aangemeld voor het gebruik daarvan. In dat geval geldt de tussen u en Trusted Shops contractuele overeenkomst.

Wat vertegenwoordigt een gegevensbeschermingsfunctionaris bij Atlasformen?
De functionaris voor gegevensbescherming (DPO), benoemd binnen Atlasformen, is verantwoordelijk voor het naleven van de voorschriften en regels die in dit document worden beschreven.
Hij zorgt voor het bewust maken van teams en antwoordt gebruikers en klanten die hun rechten willen laten gelden met betrekking tot persoonlijke gegevens, ingezameld door Atlasformen

Wat zijn uw rechten?
U hebt recht op toegang tot, rectificatie van en verwijdering van u betreffende gegevens. U kunt de overdraagbaarheid van deze aanvragen.
U hebt ook het recht om bezwaar aan te tekenen tegen gerealiseerde behandelingen of om de beperking te vragen, maar ook uw toestemming voor behandelingen op ieder gewenst moment in te trekken.
Daarnaast kunt u na uw overlijden richtlijnen geven over het bewaren, verwijderen of vrijgeven van uw persoonlijke gegevens.

Hoe kunt u uw rechten laten gelden?
U kunt op elk moment uw rechten laten gelden en contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming (DPO) op de onderstaande adressen.
- In het gedeelte "mijn account" van de website: www.atlasformen.nl
- Per post: Atlas For Men-klantenservice – Postbus 9 – 3800 AA Amersfoort (Nederland)
Postbus 10021 – 1030 Brussel (België)
- Telefonisch: 085 560 51 05 (Nederland - prijs van een lokaal gesprek)
078 790 095 (België – prijs lokaal gesprek)

DPO:
- Surf op onze website www.atlasformen.nl, rubriek "Contact ons" / Onderwerp DPO - Persoonnlijke gegevens
- Atlasformen - DPO – Postbus 9 - 3800 AA Amersfoort (Nederland) of Postbus 10021 - 1030 Brussel (België)
Elk verzoek om uitoefening van uw rechten moet vergezeld gaan van een fotokopie van een identiteitsbewijs (nationale identiteitskaart uitgegeven door de staat of identiteitskaart van de Europese Unie of paspoort, ingezetenenkaart uitgegeven door de staat, door de staat afgegeven verblijfskaart of door de staat afgegeven circulatieboekje).
Binnen een maand na ontvangst van uw aanvraag ontvangt u antwoord.

Mogelijkheid om de Autoriteit Persoonsgegevens (NL) / GBA (BE) te benaderen
Als uw uitwisselingen met Atlasformen niet bevredigend zijn geweest, hebt u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Nationale Commissie voor de privacybeheer (Autoriteit Persoonsgegevens of Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levensfeer - GBA), de toezichthoudende autoriteit die belast is met de naleving van de verplichtingen betreffende persoonlijke gegevens in Nederland of België.

Hoe worden uw gegevens beveiligd?
Atlasformen zorgt ervoor dat uw gegevens veilig en vertrouwelijk worden behandeld, ook wanneer bepaalde bewerkingen door onderaannemers worden uitgevoerd. Hiertoe worden passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om verlies, misbruik, wijziging en verwijdering van uw persoonlijke gegevens te voorkomen. Deze maatregelen worden aangepast op basis van het gevoeligheidsniveau van de verwerkte gegevens en het risiconiveau dat de behandeling biedt of de uitvoering ervan.

Wijziging van het gegevensbeschermingsbeleid
Dit privacybeleid kan evolueren.

    Kies uw maat